The 25th George Old Car Show will take place in February 2022. 

The safety and health of our members and the public is paramount, and we believe that postponing the event is the responsible action to take.


Department of Health COVID-19 updates available at www.sacoronavirus.co.za


Die 25ste George Oumotorskou sal gehou word in Februarie 2022.

Die veiligheid van ons lede en die publiek is van uiterste belang en daarom glo ons dat die uitstel van die skou die regte en verantwoordelike besluit is.

Rich history of Mercedes Benz

The 22nd George Old Car Show, proudly driven by Oakhurst Insurance Company, takes place on 10 – 11 February 2018.

Mercedes Benz, the company with the three-pointed star as logo, is a symbol of quality vehicles and enjoys global recognition.

The company has a rich and interesting history. Johann Lourens, chair of the Mercedes Benz Club in the Southern Cape, tells more about the early history of Mercedes Benz.

In January 1886, Karl Benz designed and patented the Benz Patent Motorwagen (BPM), the first vehicle with a petrol-driven, internal combustion engine. According to Lourens, the BPM was financed by Bertha Benz.

  • Mercedes 2
  • Mercedes
  • Waldo Mercedes

Read more ...

Mercedes se ryk geskiedenis

Die 22ste George Oumotorskou, ondersteun deur Oakhurst Versekerings-maatskappy, vind op 10 en 11 Februarie 2018 plaas.

Mercedes Benz, die motormaatskappy met die kenteken van die kenmerkende driepunt ster, is simbool van kwaliteitmotors wat wêreldwyd erkenning geniet.

Die maatskappy het ‘n ryk en interessante geskiedenis wat oor dekades strek. Johan Lourens, voorsitter van die Mercedes Benz-klub in die Suid-Kaap, vertel meer oor die vroeë geskiedenis van Mercedes Benz.

Karl Benz het in Januarie 1886 die eerste voertuig met ‘n petrol-aangedrewe, binnebrandenjin, die Benz Patent Motorwagen (BPM), ontwerp en gepatenteer. Volgens Lourens is die BPM deur Bertha Benz gefinansier is.

  • Mercedes 2
  • Mercedes
  • Waldo Mercedes

Read more ...