© Copyright Southern Cape Old Car Club 2014 Suid-Kaap Oumotorklub Southern Cape Old Car Club  Welkom by die Suid-Kaap Oumotorklub (SKOMK). Ons is die  organisasie wat die eienaars van motors uit vergange se dae  verteenwoordig.  Ons tuiste is die pragtige Suid-Kaap met sy  rustige en interessante paaie, sy verskeidenheid  besienswaardighede en sy asemrowende natuurskoon. Vir die oumotor-entoesias is die Suid-Kaap die ideale  omgewing – ‘n ware tuiste vir die oues waaraan jy so hard  gewerk het. Hier staan mense nog stil as ‘n ou voertuig  verbydreun.  Ja, hier kan jy kies waarheen jy met jou met-liefde- opgeboude voertuig wil ry – die kronkelpaaie van die  Outeniqua- en Swartberge, die kusdorpe van die Tuinroete, die  donker, onheilspellende woude of die oop vlaktes van die  Karoo.  Hier trek jy nog die vars lug diep in jou longe in en  staan jy in verwondering wanneer die son oor die see of die  berge sy kop uitsteek. Die SKOMK sluit George, Mosselbaai en Oudtshoorn in, maar  het lede en verteenwoordigers so ver as Beaufort-Wes en  Victoria Wes. By ons vind oumotor-entoesiaste van vele  ouderdomme en voertuie ‘n tuiste:  van staande enjins wat in  vervloë dae pompe getrek het tot veteraan trekkers, bakkies,  vragmotors en motors.  Binne ons geledere verteenwoordig ons elke dekade van die vorige eeu. Jy en jou geliefde voertuig sal  daarom ook by ons welkom wees.  By ons sal jy ook iets vind om hierdie passie van jou te  bevredig. Jy sal kan kies tussen tydrenne en tegniese  besprekings, tussen lekker saamkuier-aande en lewendige  uitstappies en toere, waar jy jou geliefde ryding deur die  natuurskoon en die nostalgie van die Suid-Kaap met trots kan  navigeer.  En dan nooi ons jou ook na ons garage-aande waar  ons agter die garagedeure van ons lede besoek aflê om hulle  en hul passie van nader te leer ken. Ons as klub besef maar te goed hoe belangrik ons lede is en  ons erken graag hulle herkoms, identiteit, voorkeure en kultuur,  net soos ons ook hulle voorkeure met ou voertuie respekteer.   Almal moet tuis voel en iets ervaar wat vir hom of haar van  waarde is.  Reeds vanaf die stigting in 1988 gee ons erkenning  aan beide die Afrikaans en Engelse kulture en laat ons reg  geskied aan beide tale.  Dit is ons identiteit, en ons is trots  daarop dat dit vir ons werk. Die SKOMK is ook die tuiste en aanbieder van die populêre  George Oumotorskou. Goeie organisasie, ‘n groot  verskeidenheid van voertuie en die pragtige natuurskoon van  die gebied, lei daartoe dat die skou jaarliks groot getalle  toeskouers en entoesiaste lok van regoor die land.  Die George Oumotorskou is die vertoonlokaal van ons klub en sy  aktiwiteite.    Die SKOMK word volgens professionele beginsels bestuur en  die feit dat ons klub finansieel gesond is, getuig van toegewyde  besture deur die jare.  Kom sluit by ons aan en kom deel jou passie vir ou voertuie met ons! Welcome to the Southern Cape Old Car Club (SCOCC). We are  the organisation that represents the owners of vehicles of years  gone by. Our home base is the beautiful Southern Cape with its  scenic and interesting roads, its variety of tourist attractions and  natural beauty. For the old car enthusiast the Southern Cape is the ideal  environment – a real “home” to the old ladies on whom so much  time and effort is spent.  Here you will still find people who stop  in amazement to watch when they see an old car driving past.  Here you can choose which direction to drive your beloved old  car – whether it be the winding roads of the Outeniqua or  Swartberg mountains, the coastal towns of the Garden Route,  the ominous indigenous forest roads or the open stretches of the Karoo.  Here you can inhale fresh air into your lungs and watch  in amazement how the sun sets over the ocean or the  mountains. SCOCC members hail from George, Mossel Bay and  Oudtshoorn, but also has members and representatives as far  as Beaufort West and Victoria West.  In this club, old car  enthusiasts of all ages and vehicles find a home, from stationary  engines that drove pumps long years ago, to veteran tractors,  trucks and cars.  Vehicles from each decade of the previous  century are represented here. You and your beloved old vehicle  will therefore feel at home with us.   With us you will definitely find something to suit your passion.  You can choose from rallies and technical discussions, social  evenings and outings and tours where you can drive your old  car with pride through the natural beauty and nostalgia of the  Southern Cape. And then we also invite you to our “garage evenings” where we  visit our members behind their garage doors, to get a closer  glimpse into them and their passion. We as a club realise how important our members are and we  therefore acknowledge their descent, identity, preferences and  culture, just as we acknowledge their preferences for old  vehicles. Everyone should feel at home and experience something  worthwhile. Since its foundation in 1988, we acknowledge both  Afrikaans and English cultures and do justice to both languages.   This is our identity and we feel proud that it works for us. The SCOCC is also home to and the organiser of the popular  and well-known George Old Car Show. Proper organisation, a  large variety of vehicles, as well as the natural beauty of this  area  ensure that the show annually attracts huge numbers of  spectators and enthusiasts from all over the country. The  George Old Car Show is indeed the show room of our club and  its activities.  The SCOCC’s management is based on professional principles  and the fact that our club is financially healthy, is evidence of  dedicated management throughout the years. Come and join the club and share your passion for old vehicles  with us! Mission