Upcoming Events

March April 2020Events


Please ensure that you RSVP when requested to do so. Please do not RSVP by replying to the bulk SMS sent out before events as it is not a monitored number.

Reminders with departure place and times will be sent via SMS two to three days before events. Note that some events may be changed or cancelled at short notice due to unforeseen circumstances. Such changes will however be communicated by SMS. Please ensure that we have your latest cell number.

Reserveer asseblief vroegtyding wanneer indien dit versoek word. Moenie bespreek deur te antwoord op die SMS wat uitgestuur is nie, aangesien dit nie 'n gemoniteerde nommer is nie.

Inligting met vertrekplek en -tye word twee tot drie dae voor die gebeure per SMS gestuur. Let daarop dat sommige geleenthede op kort kennisgewing verander of gekanselleer kan word as gevolg van onvoorsiene omstandighede. Sulke veranderinge sal egter per SMS gekommunikeer word. Sorg dat ons u nuutste selnommer het.