Header small

DIE GRONDWET VAN “DIE SUID-KAAP OUMOTORKLUB”

(Die Grondwet word hersien en sal later beskikbaar wees. Intussen kan die Engelse weergawe afgelaai word.)